Virksomheden

LinguaMedica er et translatørbureau der har specialiseret sig i oversættelse af medicinske/medico-tekniske/bioteknologiske tekster fra engelsk-dansk og fra dansk - engelsk. Virksomheden etableredes i foråret 2003 og har som sit kundeunderlag større medicinalvirksomheder, små- og mellemstore bioteknologiske virksomheder, offentlige styrelser og organisationer inden for sundhedsvæsenet samt privatkunder.

Virksomheden har bl.a. som mål konstant at være opdateret i den teknologiske udvikling inden for oversættelse og sprogbearbejdning samt at være i besiddelse af en omfattende viden om informationssøgning. Dette sikrer kunderne, at oversættelserne på den ene side leveres i tidssvarende elektroniske formater, dels at oversættelserne til enhver tid opfylder kravene til gængs sprogbrug og terminologi.

Ejeren

LinguaMedica ejes af Anita Pontoppidan, som er uddannet translatør og tolk fra Handelshøjskolen i København (1987).