Kvalitetssikring

  • Tekster: Ud over at læse grundigt korrektur på den oversatte tekst vil det ofte være nødvendigt at få et sidste sprogligt check foretaget af en kyndig person, der har det pågældende sprog som sit modersmål. Tekster, der oversættes til engelsk, gennemgås af en engelsk-talende person for at sikre, at der ikke har sneget sig for mange "danismer" ind i teksten, hvorved den hurtigt bærer præg af at være en oversættelse.
    På samme måde gennemgås en tekst oversat til dansk af en person med et indgående kendskab til det danske sprog, herunder dansk grammatik og tegnsætning.
  • EDB: LinguaMedicas edb-systemer opdateres jævnligt med antivirus-programmer og kontrolleres regelmæssigt for evt. uhensigtsmæssigheder i systemet, herunder om Internet-hastigheder er tilstrækkeligt hurtige, om der på systemet er tilstrækkelig kapacitet til at downloade store og tunge filer. Herved er kunderne sikret, at deres filer som udgangspunkt altid når frem og dernæst at der ved evt. problemer altid er en kyndig person til at sørge for, at problemet afhjælpes hurtigst muligt.