Det er naturligvis en selvfølge, at de leverede oversættelser er af høj kvalitet og altid leveres til tiden. Derudover bestræber vi os på i LinguaMedica, at samarbejdet med kunden også indeholder et element af venlighed, smil og fleksibilitet. Man skal således kunne henvende sig med en hastesag. Normalt finder vi et "hul" i timeplanen, og sørger herefter for, at der også bliver plads til den mere akutte opgave.

Man kan måske tænke sig en medarbejder, der sidder med en enkelt sætning, som giver anledning til svære sproglige hovedbrud. Her kan det være rart at drøfte problemet med en udenforstående, og man skal altid være velkommen til at kontakte LinguaMedica for at få et godt råd - uden beregning.

Produkter

  • Oversættelse: Virksomheden har mange års erfaring med oversættelse af forsøgsprotokoller, sygejournaler, patientinformationer, brochure- og reklamemateriale, medico-tekniske manualer, materiale ved akkreditering af sundhedsvæsenet samt årsregnskaber for medicinalindustrien.
  • Tolkning: Tolkning ved patientkonsultationer, lægekongresser, seminarer, etc. Endvidere retstolkning.
  • Follow-up seminarer: En gennemgang af årets opgaver. Udveksling af erfaringer og diskussioner om arbejdsgange, herunder evt. forslag til bedre og mere effektive rutiner. Informationer om nye oversættelsesteknikker og nye systemer.
  • Sprogrevision.
  • Rådgivning ved større oversættelsesprojekter.